Şagirdlərdən yeni dövrdə tələb olunan XXI əsr bacarıqları

Hər bir dövr öz tələbləri ilə bərabər gəlir. Müasir dövrün də şagirdlərdən öz gözləntiləri var. Şagirdlərdən gözlənilən 21 əsr bacarıqları aşağıdakı posterdə verilmişdir. Bəs biz bir müəllim kimi onların bu bacarıqlara yiyələnməsinə nə dərcədə yardımçı oluruq?

21-esr

Google docs və dərslərdə istifadə

Google docs Google- nin online mətn redaktorudur. Siz Google docsdan dərsin refleksiya hissəsində, şagirdlərin əməkdaşlıq şəraitində bir sənədin üzərində işləməsini təmin etmək üçün və digər məqsədlərlə istifadə edə bilərsiniz.

Googgle docs haqqında video dərs:https://youtu.be/vOOXZm4P7qI