WWW.LEARNİNGAPPS.ORG- ilə Milyonçu oyunu hazırlamaq

learningLearningaps. org dərsdə istifadə edə biləcəyiniz müxtəlif növ interaktiv tapşırıqlar hazırlaya biləcəyiniz internet səhifəsidir. Bu gün sizə Milyonçu oyunu hazırlamaq üçün video dərs təqdim edirik.


Sayta daxil olmaq üçün link : http://learningapps.org

Saytdan istifadə ilə bağlı video resurs :https://youtu.be/XLsj87nsGnI