Youtube portalından dərslərdə istifadə və youtubedən videonu mahnı şəkilində yükləmək

Youtube artıq balacadan – böyüyə hər kəsin istifadə etdiyi, özündə minlərlə video saxlayan youportaldır. Bəs nə üçün bu portaldan dərslərimizdə istifadə etməyək? Bir çox halda youtubedən dərslərimizdə yalnız müəyyən videonu tapmaq və yükləmək üçün istifadə edirik. Əslində youtube şagrdlərin dərsə marağını artırmaq üçün əvəzsiz vasitədir. Siz şagirdlərə müyəən mövzu haqqında video hazırlamalarını söyləyin daha sonra hazırlanmış videoları youtube portalına əlavə edin. Şagirdlər bir birlərinin işlərinə baxsınlar, müzakirə etsinlər. Şagirdin işini video portala artırmaqla siz, şagirddə göstərirsiniz ki sənin zəhmətin hədər getmədi,” bir vərəq üzərində müəllimin şkafına qoyulmadı”. Şagird hiss edəndə ki onun işini başqa insanlar izləyir, faydalanır bu onun üçün çox böyük sevinc olacaq, o çalışacaq ki növbəti dəfə daha yaxşı iş hazırlasın, daha çox izləyici cəlb edə bilsin.  Bir dəfə yuxarıda yazılanlar sinifinizdə yoxlayın, şagirdlərinizin dərsə olan münasibətinin necə dəyişdiyini özünüz hiss edəcəksiniz.

Saytdan istifadə etmək üçün video dərs: https://youtu.be/0G7-22jAjgg