Classdojo ilə sinifin yaradılması

Classdojo oyunlaşdırma üsullarından biridir. Oyunlaşdırma dedikdə görülməli olan işin Classdojodaha maraqlı formaya salınmasıdır. Müasir təhsildə bu üsullardan çox istifadə edilir. Oyunlaşdırmada ilkin məqsəd dərsi, sinif qaydalarının şagirdlər üçün maraqlı etməkdir.Classdojo şagirdlər üçün maraqlı olduöu üçün onlar dərsdə daha fəal iştirak edir, sinif qaydalarını pozmaqdan çəkinirlər. Calssdojo saytı sizə imkan veriri ki, saytda öz siniflərinizi yaradasınız və şagirdlərinizi əlavə edəsiniz. Classdojo vasitəsi ilə siz şagirdlərinizə onların fəaliyyətinə, davranışlarına, qrup işlərindəki fəaliyyətlərinə görə xallar əlavə edəsiniz və yaxud düzgün olmayan davranışına, fəaliyyətinə görə xal çıxasınız. Siz valideynləri də online sinifə dəvət edə bilərsiniz ki,valideynlər sinif fəaliyyətləri, övladlarının fəaliyyətləri barəsində daima məlumatlı olsunlar.


Sayta daxil olmaq üçün link:https://www.classdojo.com

Sayt haqqında video dərs:https://youtu.be/qEIO7BcZxq8