Learningapps.org ilə ideya xəritəsi hazırlamaq

Hörmətli müəllimlər, bu video dərsdə learningapps.org saytı vasitəsi ilə ideya xhttps://youtu.be/3zHKh1OOpdAəritəsi hazırlamaq barədə məlumat verilir. İdeya xəritələrindən  müəyyən məlumatların, müəyyən dərsi şagirdlərlə təhlil etmək üçün istifadə edə bilərsiniz.


Video dərsə baxmaq üçün link :https://youtu.be/3zHKh1OOpdA