Quizlet ilə online test hazırlamaq

Hörmtəli istifadəçilər Quizlet saytından online test, flaşkart hazırlamaq üçün istifadə edə bilərsiniz.https://quizlet.com


Saytdan istifadə ilə bağlı video link : https://youtu.be/HL7qytWfShU

Sayta daxil olmaq üçün link : https://quizlet.com

Online imtahan, sorğu, öyrədici oyunlar hazırlamaq üçün resurs

Hörmətli müəllimlər linkdə verilmiş saytdan imtahan, sorğu, öyrədici oyun, flaş kartScreen Shot 2015-09-18 at 9.26.42 AMhazırlamaq üçün istifadə edə bilərsiniz.Sayt ödənişlidir. 15 gün pulsuz istifadə etmək olar.

Sayta daxil olmaq üçün link : http://www.proprofs.com