Excel vasitəsi ilə “Reytinq cədvəli” hazırlamaq

Şagirdlərin diqqətini dərsə cəlb etmək, onalrın dərsdə daha fəal iştirakını təmin etmək üçün istifadə edə biləcəyiniz üsullardan biri də Reytinq cədvəlidir. Bu üsulla siz şagirdləri bir öyrənmə yarışına cəlb edəcəksiniz. Reytin cədvəlini siz müəyyən bölmə üçün, ay və dərs həftəsi üçün hazırlaya bilərsiniz. Reytinq cədvəlindən istifadə sizə aşağıdakı məsələlərdə kömək edəcəkdir :

  • Şagirdlərin dərsdə fəal iştirakını təmin etmiş olacaqsınız
  • Şagirdlər davranış qaydalarına daha yaxşı əməl edəcək
  • Dərsə daha hazırlıqlı gələcəklər
  • Dərsdə daha maraqla və həvəslə iştirak edəcəklər

Aşağıdakı video dərsdə Excel proqramı vasitəsi ilə reytinq cədvəli hazırlamaq haqqında məlumat əldə edə bilərsiniz:

 

WWW.ZONDLE.COM ilə öyrədici oyun hazırlamaq

zondle Zondle vasitəsi ilə siz müxtəlif tipli tapşırıqlar hazırlayıb, hazırladığınız tapşırıqları müxtəlif oyunların daxilində yerləşdirə bilərsiniz. Zondledən istifadə haqqında təqdimata burdan baxa bilərsiniz Zondle vasitəsi ilə hazırlanmış oyun numunəsi