Blendspace ilə dərs hazırlamaq

Blendspace saytı “Flipped classrom ” modelində istifadə edilən blendspacesaytlardan biridir.
Siz saytda qeydiyyatdan keçib öz sinifinizi və sinifiniz üçün dərslər yarada bilərsiniz.  Sayt hazırladığınız dərslərə mətn, test, şəkil, video, web sayt və digər resursları əlavə etmək imkanına malikdir. həmçinin siz şagirdlərinizin uğurunu və inkişafının da izləyə bilərsiniz.


Saytdan istifadə etmək üçün video dərs : https://youtu.be/8zWKtNhMTsA

Sayta daxil olmaq üçün link : https://www.blendspace.com