Biologiya fənninə aid resurs

Hörmətli müəllimlər dərslərdə oyunlardan, maraqlı saytlardan istifadə etmək , şagirdlərin dərsə qarşı marağını artırmaqla yanaşı, dərsi daha mükəmməl dərk etmələrinə imkan verir.  Screen Shot 2015-09-19 at 9.15.57 PMAşağıdakı linkdə Biologiya fənninə aid müxtəlif tapşırıqlar tapa bilərsiniz.


Sayta daxil olmaq üçün link :http://switchzoo.com/zoo.htm

Saytdan istifadə ilə bağlı video dərs : https://youtu.be/oKhLboMmiZk